Subsidieregelingen voor sporters met een beperking

Subsidieregelingen voor sporters met een beperking

19-2-2019

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, voor mensen met een beperking misschien wel nog belangrijker maar juist vaak veel duurder. Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld een rolstoel die geschikt moet zijn voor een specifieke sport of een langere reistijd, omdat er in de buurt geen geschikte sportlocaties zijn.Mensen met een beperking hebben vaak ook een lager inkomen, waardoor hun mogelijkheden nog beperkter zijn. En daar moeten we met zijn allen iets aan doen!

Blijf doorlezen
Werk zoeken met een beperking (vanuit je rolstoel)

Werk zoeken met een beperking (vanuit je rolstoel)

18-12-2018

Vlot het bij jou ook nog niet zo met het vinden van een baan? Je bent niet de enige. En ook de overheid lukt het nog onvoldoende om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Maar het omstreden plan voor loondispensatie is van de baan. In afwachting van nieuwe plannen van staatssecretaris Van Ark: wat kan je zelf doen?

Blijf doorlezen
Belangenorganisaties die opkomen voor mensen met een beperking

Belangenorganisaties die opkomen voor mensen met een beperking

30-10-2018

Ben jij aangesloten bij een gehandicaptenorganisatie, belangen- of patiëntenvereniging? Deze organisaties komen op voor het algemene belang van hun leden, maar staan je ook bij met individueel advies en hulp. Ze kunnen je in contact brengen met mensen in vergelijkbare situaties en met herkenbare ervaringen.

Blijf doorlezen
Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

19-6-2018

Arbeidsongeschiktheid heeft levenslange gevolgen voor je portemonnee. Dus ook voor je pensioen. Wat gebeurt er met je oudedagsvoorziening als je niet meer (volledig) kan werken?Dat hangt natuurlijk af van je situatie. Wat is je leeftijd? Is je arbeidsbeperking langdurig en volledig? Of is er kans dat je weer (deels) aan het werk kan? Heb je pensioenregelingen lopen en wat zijn de voorwaarden?

Blijf doorlezen
Kinderen met een beperking, hoe zit het met de financiën?

Kinderen met een beperking, hoe zit het met de financiën?

17-4-2018

Een meisje in een rolstoel, een jongen achter een rollator. Het is een plaatje dat niet past in ons beeld van kind zijn en waar we ons vaak ongemakkelijk bij voelen. Maar kijk je iets langer dan zie je gewoon een kind met een eigen gebruiksaanwijzing zoals ieder ander kind. Een kind dat waarschijnlijk wel extra zorgen met zich meebrengt voor zijn ouders. Wanthoe krijgt je zoon of dochter de hulp en hulpmiddelen die het nodig heeft en hoe bekostig je dat?

Blijf doorlezen
Belastingvoordelen voor mensen met een beperking

Belastingvoordelen voor mensen met een beperking

13-3-2018

Mensen met een beperking of gezinnen met een kind dat een handicap heeft, worden door de Belastingdienst ontzien via diverse regelingen. Ken jij alle belastingvoordelen waarvoor je in aanmerking kan komen? We nemen de belangrijkste regelingen met je door.

Blijf doorlezen
Woonmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking

Woonmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking

30-1-2018

Heb je een thuiswonende zoon of dochter met een lichamelijke, verstandelijke en/of andere functiebeperking? Heeft hij of zij langdurig of blijvend elke dag hulp nodig?Dan kan dat betekenen dat je op een gegeven moment voor je kind, of samen met je kind, op zoek moet gaan naar een andere woonvorm. Dit is natuurlijk een belangrijke en vaak ook ingrijpende stap.

Blijf doorlezen
Regelingen en voorzieningen voor mensen met een beperking

Regelingen en voorzieningen voor mensen met een beperking

5-12-2017

Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen een beroep doen op diverse uitkeringen, vrijstellingen en sociale voorzieningen. Ken jij alle voorzieningen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt?De meest algemene regelingen zijn gebaseerd op solidariteit, één van de basisprincipes in ons sociaal stelsel. Daarnaast zijn er specifieke regelingen om deelname van mensen met een beperking in de samenleving te stimuleren.

Blijf doorlezen
Hoe werkt een gehandicaptenparkeerkaart?

Hoe werkt een gehandicaptenparkeerkaart?

14-11-2017

Als je moeilijk kan lopen of een rolstoel gebruikt, is het geen overbodige luxe als je dicht bij huis of op korte afstand van een winkel of voorziening kan parkeren. Om gebruik te maken van speciale gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) heb je een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nodig.

Blijf doorlezen
Een persoonsgebonden budget (PGB), hoe werkt dat?

Een persoonsgebonden budget (PGB), hoe werkt dat?

31-10-2017

Heb jij recht op zorg vanwege een beperking of ziekte? Dan heb je in principe altijd de keuze tussenzorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB). Dat is een geldbedrag waarmee je naar eigen inzicht zorg op maat kan inkopen. Die keuzevrijheid is aanwezig binnen elke zorgregeling: WMO, ZVW of WLZ. We hebben in Nederland dus niet één PGB maar een stelsel van PGB-regelingen.

Blijf doorlezen