Improving people's lives blog > Februari 2019 > Subsidieregelingen voor sporters met een beperking

Subsidieregelingen voor sporters met een beperking

Geplaatst:

Delen:

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, voor mensen met een beperking misschien wel nog belangrijker maar juist vaak veel duurder. Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld een rolstoel die geschikt moet zijn voor een specifieke sport of een langere reistijd, omdat er in de buurt geen geschikte sportlocaties zijn.

Mensen met een beperking hebben vaak ook een lager inkomen, waardoor hun mogelijkheden nog beperkter zijn. En daar moeten we met zijn allen iets aan doen!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In Nederland bestaat er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze heeft als doel mensen met een beperking te helpen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Deze wet biedt individuen de mogelijkheid om compensatie te ontvangen voor extra reiskosten en/of sportrolstoelen. Deze compensatie wordt bepaald door de gemeente en kan dus per gemeente behoorlijk verschillen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met jouw gemeente en plaatselijke instanties.

Gelukkig zijn er in Nederland ook subsidieregelingen beschikbaar voor sporters met een beperking. Er zijn vele fondsen en instellingen waar sportverenigingen voor mensen met een beperking gebruik van kunnen maken.

Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport heeft als doel mensen met een handicap meer sportgelegenheden te bieden, zodat zij in de buurt van hun woning kunnen sporten. Het Fonds heeft een subsidieregeling voor lokale verenigingen die willen beginnen met het aanbieden van aangepaste sporten of die deze willen verbeteren en/of uitbreiden.

Grenzeloos Actief

Deze instantie is opgericht om landelijk meer sport- en bewegingsmogelijkheden te creëren, zodat mensen met een beperking ook kunnen sporten en bewegen. Dit vereist natuurlijk een goede samenwerking tussen lokale en regionale partijen.

Bij Grenzeloos Actief kan er een stimuleringsbudget worden aangevraagd voor het uitbreiden en verbeteren van de sport- en bewegingsmogelijkheden in de regio. Dit geldt ook voor sportclubs en sportbonden die niet aangesloten zijn bij NOC*NSF.

Overige fondsen

Er zijn ook een aantal fondsen die bijdragen aan het opstarten van sportgelegenheden voor mensen met een beperking. Hieronder staan een aantal van deze fondsen vermeld.

  • NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Dit fonds biedt een bijdrage voor aangepaste materialen en aanpassingen aan accommodaties.
  • Cruyff Foundation zorgt ervoor dat kinderen in beweging komen zodat ze samen kunnen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen. Voor kinderen met een beperking is sporten heel belangrijk, dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en tijdens het sporten kunnen ze vriendschappen opbouwen dat natuurlijk voor ieder kind heel belangrijk is.
  • Jeugdsportfonds biedt sportmogelijkheden voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die vanwege financiële omstandigheden geen lid kunnen zijn van een sportvereniging.
  • Blindenfonds is een overkoepelde organisatie van twintig fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking. Ieder fonds heeft zijn eigen doelstelling, maar vaak heeft deze doelstelling betrekking op het verbeteren van het welzijn van mensen met een visuele beperking.
  • Nationaal Dovenfonds financiert projecten die zich voornamelijk richten op het verbeteren van de kennis en het welzijn van mensen met een gehoorstoornis.

Subsidiedatabase

Hierboven hebben wij je een aantal voorbeelden gegevens van fondsen die subsidies verstrekken voor sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Natuurlijk zijn er nog veel meer fondsen die speciaal zijn opgezet om mensen met een beperking te kunnen laten sporten en bewegen. Je kan deze terugvinden in een handige online database die wordt aangeboden door Kenniscentrum Sport.

Hier kan je alle informatie en contactgegevens bekijken met betrekking tot de verschillende subsidieregelingen in Nederland.

Paralympic TeamNL Fonds

Dit fonds is speciaal voor topatleten die als doel hebben mee te doen aan de Paralympische Spelen. De paralympische sport heeft zich in recente jaren ontzettend snel ontwikkeld. De positie van de Paralympische Topsporters in Nederland is gelukkig goed geregeld. Ze worden zeker niet vergeten en zij kunnen op bepaalde topsportlocaties, zoals Papendal, fulltime met hun sport bezig zijn.

Het Paralympic TeamNL Fonds zorgt ervoor dat zowel jonge talentvolle sporters als ervaren topatleten ondersteuning krijgen, zodat ze kunnen concurreren met de beste paralympische sporters in de wereld.

Paralympische sporten worden in Nederland vaak in valide omgevingen beoefend, samen met valide sporters tenzij dit niet mogelijk is. Dat is waar NOC*NSF naar streeft, zij zijn al meer dan tien jaar verantwoordelijk voor zowel het Olympisch als Paralympisch team.

In samenwerking met de nationale sportbonden proberen zij atleten die steun te geven die ze nodig hebben zodat iedereen, met of zonder beperking, het beste uit zichzelf kunnen halen!

Paralympische Spelen

Voor veel paralympische atleten zijn de Paralympische Spelen heel belangrijk. Het geeft ze de kans om zich te meten met de besten in de wereld. Net zoals Olympische atleten dromen zij ervan om een gouden medaille te winnen tijdens de Spelen. Maar dit is niet altijd een eenvoudig opdracht. Ze moeten vele uitdagingen overwinnen en om kunnen gaan met winnen en verliezen. Maar de Paralympische Spelen kunnen ook een inspirerende werking hebben op jonge mensen met een beperking.

Om zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen moeten de sportatleten en/of teams voldoen aan bepaalde kwalificatie-eisen. Deze worden mede bepaald door het NOC*NSF. En het is vaak niet eenvoudig om hieraan te voldoen. Het vergt veel bloed, zweet en tranen en natuurlijk een groot doorzettingsvermogen. Maar samen met goede coaches, materialen, voeding en de nodige trainingsuren kunnen Paralympische sporters hun droom waar maken. Je kan ze volgen op de website van Paralympic TeamNL.

Steun sporters met een beperking

Zoals vermeld in dit artikel zijn er reeds veel sportgelegenheden voor mensen met een beperking. Er zijn ook een groot aantal instanties, fondsen en liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor sportatleten met een beperking. Deze ontvangen soms subsidie van de overheid of de gemeente, maar zij zijn vaak ook afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren.

Daarom is ieders steun altijd zeer welkom en natuurlijk ook nodig. Al gaat het maar om een kleine, eenmalige bijdrage, alle beetjes helpen. Mensen met een beperking kunnen dan ook gewoon sporten, bewegen en deel uit kunnen maken van de gemeenschap. Dus laten we er samen voor zorgen dat iedereen in Nederland dezelfde mogelijkheden heeft!