Improving people's lives blog > Juni 2018 > Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Geplaatst:

Delen:

Arbeidsongeschiktheid heeft levenslange gevolgen voor je portemonnee. Dus ook voor je pensioen. Wat gebeurt er met je oudedagsvoorziening als je niet meer (volledig) kan werken?

Dat hangt natuurlijk af van je situatie. Wat is je leeftijd? Is je arbeidsbeperking langdurig en volledig? Of is er kans dat je weer (deels) aan het werk kan? Heb je pensioenregelingen lopen en wat zijn de voorwaarden?

Zicht op je pensioenrechten

Bij arbeidsongeschiktheid is het een goed idee om contact op te nemen met een financieel adviseur. Die kan de financiële veranderingen voor je op een rij zetten, ook voor wat betreft pensioen. Daarnaast kan hij regelingen treffen die passen bij jouw nieuwe situatie.

Neem in ieder geval tijdig contact op met je pensioenfonds. Je rechten kunnen vervallen als je je arbeidsongeschiktheid niet tijdig meldt!

Een goed startpunt om je pensioen te checken, is via de website Mijn Pensioenoverzicht. Met DigiD kan je een persoonlijk overzicht van je pensioenrechten downloaden.

Daarnaast heb je misschien nog andere spaarpotjes of financiële producten voor je oude dag, waar je ook rekening mee kan houden.

Heb ik nog wel recht op AOW?

Ja, een arbeidsbeperking heeft geen invloed op je AOW. Alleen in het buitenland wonen of werken kan je recht op een basispensioen aantasten.

Op dit moment ontvangt iedere AOW-er een bedrag van rond de €600,- tot €700,- per maand (of iets meer als je alleen woont). Voor de toekomst is onbekend hoe de AOW zich zal ontwikkelen en vanaf welke leeftijd je het ontvangt. Die onzekerheid geldt voor iedereen.

Pensioenregeling via je werkgever

Veel mensen hebben een pensioenregeling via een werkgever of de CAO van hun bedrijfstak. Daarin is ook bepaald wat je rechten zijn bij arbeidsongeschiktheid.

Het is dan wel belangrijk dat je je arbeidsongeschiktheid meldt bij je pensioenfonds. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat het vaak maanden of jaren duurt voordat er duidelijkheid is over je arbeidsbeperking. Niet melden kan grote gevolgen hebben.

Een pensioenfonds moet ook geïnformeerd worden bij wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Premievrije pensioenopbouw

De meeste pensioenregelingen hebben regels over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Jij en je (voormalig) werkgever betalen geen pensioenpremie meer maar je pensioenopbouw gaat door alsof je nog werkt. Een hele geruststelling. Zorg wel dat jij of je werkgever de premievrijstelling aanvragen!

De exacte voorwaarden verschillen per pensioenfonds. Over het algemeen zijn de regelingen gekoppeld aan je WIA-beoordeling. Dit betekent vaak volledige rechten als je volledig en duurzaam arbeidsbeperkt bent (IVA) en beperkte rechten bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% (WGA). Bij een lager percentage gelden geen of zeer beperkte rechten.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Via een werkgevers- of bedrijfstakpensioenregeling heb je soms ook recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het klinkt misschien alsof dit een oudedagsvoorziening is. Het is echter een inkomensaanvulling die juist stopt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Je inkomen uit een IVA- of WGA-uitkering wordt aangevuld tot bijvoorbeeld maximaal 75% van het laatstverdiende loon.

Ook hierbij gelden allerlei voorwaarden. Neem contact op met je pensioenuitvoerder voor meer informatie.

Pensioen voor Wajongers

Heb je nooit kunnen werken door een beperking of ziekte die je op jonge leeftijd kreeg? Dan heb je recht op een uitkering via een Wajong-regeling. Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, wordt die regeling automatisch beëindigd en omgezet in een AOW-regeling.

Hoe dit financieel uitpakt, is afhankelijk van je Wajong-regeling, eventuele toeslagen, een partner, etc.

Voor meer informatie neem je contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

Andere pensioenvoorzieningen

Misschien heb je je pensioen (ook) op andere manieren geregeld. Denk bijvoorbeeld aan banksparen voor een lijfrente die na je pensionering wordt uitgekeerd. Dit is een fiscaal aantrekkelijke manier om te sparen voor je pensioen, met name voor zzp’ers en andere ondernemers.

Bij arbeidsongeschiktheid is het wellicht niet meer mogelijk om op die manier verder geld in te leggen voor je pensioen. Bedenk ook dat uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering stoppen als je de pensioenleeftijd bereikt.

Kies eventueel voor een hoger verzekeringsbedrag. Dan kan je eventueel reserves opbouwen voor na je pensioen.

Vrijstelling van revisierente bij arbeidsongeschiktheid

Overigens: als je vanwege een arbeidsbeperking het geld van een lijfrente nu harder nodig hebt dan bij je pensioen, komt de fiscus je tegemoet. Je mag dit spaarpotje dan vervroegd opnemen zonder revisierente. Zie afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid op de site van de Belastingdienst.

Rondkomen met minder geld

Vaak komt het erop neer dat je bij arbeidsongeschiktheid rekening moet houden met een minder gevulde portemonnee (en soms ook hoge zorgkosten). Gelukkig zijn er ook regelingen en voorzieningen waar je misschien gebruik van kan maken, voor of na je pensionering.

Je leest er meer over in onze blog Regelingen en voorzieningen voor mensen met een beperking.