Improving people's lives blog > Subsidies en voordelen > Belastingvoordelen voor mensen met een beperking

Belastingvoordelen voor mensen met een beperking

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Mensen met een beperking of gezinnen met een kind dat een handicap heeft, worden door de Belastingdienst ontzien via diverse regelingen. Ken jij alle belastingvoordelen waarvoor je in aanmerking kan komen? We nemen de belangrijkste regelingen met je door.

De belastingregels veranderen per jaar en zijn complex met allerlei voorwaarden en drempelbedragen. Wil je precies weten hoe de regels voor jou uitpakken? Raadpleeg dan de Belastingdienst of een belastingadviseur.

Inkomstenbelasting: aftrekposten en heffingskorting voor mensen met een beperking

Aftrek van specifieke zorgkosten

Extra uitgaven voor specifieke zorgkosten mag je aftrekken van je belastbaar inkomen (onder voorwaarden en voor zover boven een bepaald drempelbedrag), bijvoorbeeld:

  • kosten voor gezinshulp
  • vervoer naar een arts of ziekenhuis
  • aan auto of fiets.

Let op, woningaanpassingen vallen hier niet onder. Ook gezinsleden kunnen soms kosten aftrekken, bijvoorbeeld bepaalde reiskosten voor ziekenbezoek.

Op bezoek in het ziekenhuis.

Als je specifieke zorgkosten hebt die ongunstig uitpakken voor je kortingsberekeningen, dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming.

Heb je een laag inkomen? Kijk dan of je misschien voordeel hebt van de regeling verhoging specifieke zorgkosten.

Aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis

Woon je in een zorginstelling en kom je in het weekend of de vakanties naar huis? De verzorging thuis is vaak ook aftrekbaar van de belasting.

Kijk voor meer informatie onder uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.

Jonggehandicaptenkorting

Wie recht heeft op een Wajong-uitkering heeft ook recht op een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Wajong is er voor mensen die van jongs af aan leven met een beperking en daardoor nooit (volledig) aan het arbeidsproces mee hebben kunnen doen.

De jonggehandicaptenkorting is dus niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen die vanaf de geboorte of een jonge leeftijd een beperking heeft die tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Afkoop lijfrente zonder revisierente

Kom je in financiële nood en wil je gespaarde lijfrente vervroegd opnemen?  Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid mag dat zonder dat je de gebruikelijke rente over het afgekochte bedrag betaalt.

Zie afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid.

Omzetbelasting: verlaagd 6% BTW-tarief op hulpmiddelen

De omzetbelasting op genees- en hulpmiddelen is 6% in plaats van het hoge tarief van 21%. Zo geldt bijvoorbeeld 6% BTW op rolstoelen, scootmobielen en rollators. Dit tarief is ook van toepassing op onderhoud of aanpassing van je hulpmiddel. En voor onderdelen zoals een zitsysteem, AD-kussen of accu.

Sommige artikelen kunnen onverwacht toch onder de 21% regel vallen. Denk bijvoorbeeld aan speciale regenkleding, acculaders en accessoires. Soms is het voordeliger om accessoires direct met je hulpmiddel te kopen. Raadpleeg bij twijfel je leverancier.

Schaduw van een rolstoel op de grond.

Motorrijtuigenbelasting en BPM: lager tarief en teruggave mogelijk

Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, betaal je minder motorrijtuigenbelasting (MRB) en minder BPM op bestelauto's gebruikt voor het vervoer van iemand met een handicap.

Kortweg geldt als voorwaarde dat je bestelauto echt onmisbaar moet zijn om je rolstoel of ander hulpmiddel in de laadruimte met je mee te nemen.

Voor de exacte regeling en voorwaarden kan je de pagina voorwaarden lager bestelautotarief voor gehandicapten en teruggaaf BPM van de Belastingdienst bekijken.

Als je een bestelauto koopt die bij iemand anders al onder deze regeling viel, kan je de Belastingdienst vragen om een gesloten-beurzenregeling gehandicapten.

Erfbelasting: voordelig geld nalaten aan kinderen met een beperking

Als je bij overlijden een ziek of gehandicapt kind achterlaat, geeft dat extra veel zorgen en verdriet. Het zal dan ook nauwelijks een troost zijn, maar de erfbelasting kent een hogere vrijstelling voor kinderen met een handicap, waardoor je ze circa EUR 60.000,- belastingvrij kunt nalaten (gegevens 2017).

Huurtoeslag: meer huurtoeslag voor een aangepaste huurwoning

Hebben jullie een huurwoning met woningaanpassingen die via een WMO-regeling (of via de oude WVG-regeling) zijn gedaan? Dan gelden andere regels voor de huurtoeslag en voor de maximale huur voor huurtoeslag. De huurtoeslag kan tot 40% hoger uitkomen.

Kijk voor meer informatie op Belastingdienst > Huurtoeslag of zoek op 'iemand in mijn huishouden is gehandicapt'.

Kinderbijslag: mogelijk recht op dubbele kinderbijslag

Sommige kinderen hebben recht op tweemaal kinderbijslag. Bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft (de zogenaamde TOG regeling). Maar ook kinderen die vanwege een ziekte of beperking niet thuis kunnen wonen. Volg de links voor meer informatie en de voorwaarden.

Belastingen voor ondernemers: hogere startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en wil je een eigen onderneming starten? Dan kan je in aanmerking komen voor een aantrekkelijke startersaftrek die tot 6 keer hoger is dan de standaardregeling.

Meer over deze regeling en de voorwaarden lees je op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Aan het werk achter de computer.

Belastingen voor werkgevers: korting en vrijstelling bij het in dienst nemen van mensen met een beperking

De overheid heeft als taak om de toegang van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Daarom zijn er subsidie- en belastingregelingen om werkgevers over de streep te trekken.

De belangrijkste belastingregelingen zijn:

  • een korting op de WAO, WIA en WW-premies
  • vrijstelling van een hogere WIA-premie indien de werknemer in de WIA terecht komt

Tot slot

Een beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Als je daarbij nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, heb je niet alleen met fysieke maar ook met financiële beperkingen te maken. Dan is het prettig om te weten op welke punten de Belastingdienst je daarin tegemoet kan komen.