Improving people's lives blog > Ouder en kind > Hoe ga je ermee om als kinderen een beperking hebben

Hoe ga je ermee om als kinderen een beperking hebben

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Het is moeilijk om dit precies vast te stellen, maar in totaal heeft bijna één op de tien kinderen een handicap. Dit betekent dat ze een beperking hebben waardoor ze meer moeite hebben met bepaalde dingen dan andere kinderen. Er zijn heel veel verschillende soorten handicaps, die meestal worden onderverdeeld in lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Een lichamelijke beperking

Een lichamelijke beperking betekent dat een bepaald deel van het lichaam niet goed functioneert. Er zijn kinderen die hun benen niet kunnen gebruiken waardoor ze niet kunnen lopen en in een rolstoel zitten. Er zijn ook kinderen met visuele aandoeningen waardoor ze slecht of niet kunnen zien.

Daarnaast zijn er ook kinderen die spastisch zijn. Zij kunnen hun spieren niet goed controleren waardoor ze niet goed kunnen bewegen. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van lichamelijke handicaps.

Een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij het verstandelijke vermogen zich niet met de normale snelheid ontwikkelt en meestal niet het gemiddelde niveau zal bereiken. Kinderen met een verstandelijke handicap hebben door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes.

Oorzaken van een handicap: voor en na de geboorte

De cijfers voor kinderen met een beperking blijft wereldwijd stabiel, en ligt ongeveer op:

  • 8 per 1000 geboorten voor neuro-sensorische handicaps (autisme, trisomie, mentale retardatie, cerebrale parese, doofheid)
  • 3 per 1000 geboorten voor motorische handicaps
  • 2,5 per 1000 geboorten voor psychiatrische stoornissen.

Deze cijfers liggen hoger voor baby's die te vroeg geboren zijn.

Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een beperking hebben omdat er iets mis ging tijdens de geboorte (bijvoorbeeld zuurstofgebrek). Sommige handicaps zijn erfelijk en is het dus heel goed mogelijk dat een kind dezelfde handicap krijgt als hun ouder(s). Maar soms is het gewoon puur toeval dat een kind geboren wordt met een beperking. Een kind kan natuurlijk ook op latere leeftijd een handicap krijgen, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk of ernstige ziekte.

Momenteel zijn er in Nederland meer dan 250.000 kinderen en jongeren (6 tot 19 jaar) met een beperking.

Samen spelen.

Een beperking is en blijft een uitdaging voor het hele gezin

Het opvoeden en zorgen voor een kind met een beperking is moeilijk te vergelijken met het grootbrengen van een kind die geen lichamelijke of verstandelijke beperking heeft. Dit heeft natuurlijk ook veel impact op het hele gezin. Het krijgen van een kind met een beperking is heel ingrijpend. Ouders krijgen te maken met heftige emoties en er moeten allerlei praktische zaken geregeld worden. Ze moeten allerlei dingen aanvragen, het huis eventueel laten aanpassen, vervoer regelen en deze dingen blijven terug komen naarmate het kind ouder wordt.

Zorgoplossing

Een kind dat een verstandelijke of lichamelijke handicap heeft, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid in Nederland waarborgt het recht van een kind met een beperking op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk naar gewone scholen kunnen gaan en zoveel mogelijk thuis kunnen wonen. Hiervoor ontvangen ouders steun vanuit de overheid. Zij kunnen bij de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Met een PGB kunnen ouders zelf bepalen welke zorgverleners zij willen inzetten.

Daarnaast is er in Nederland de Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen (TOG 2000). Deze regeling is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die nog thuis wonen en die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Dit gaat om kinderen die vanwege hun handicap blijvend of langdurig ernstig beperkt zijn, zodat ze moeilijk kunnen functioneren.

Een kind komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de onderhoudskosten als het:

  • op basis van zijn of haar beperking in aanmerking zou komen voor opname in een WLZ-instelling
  • de ouders of verzorgers moeten in Nederland wonen
  • het kind moet deel uit maken van dat gezin, dus moet inwonend zijn
  • er moet een WLZ indicatie (dit geeft aan hoeveel zorg een kind nodig heeft) zijn voor gemiddeld minimaal 10 uur zorg per week.

Kwaliteit van leven verbeteren met hulpmiddelen

Voor kinderen met een handicap zijn er veel technische hulpmiddelen en leuke apparaten waarmee ze kunnen deelnemen aan activiteiten en onafhankelijk kunnen worden.

Er zijn elektrische en handbewogen rolstoelen die speciaal zijn voor de jongste gebruikers. Compact en licht, maar net zo wendbaar. Kinderrolstoelen zijn makkelijk te vervoeren en zijn vaak verkrijgbaar in felle kleuren die aantrekkelijk zijn voor kinderen.

Voor elektrische rolstoelen is de bediening natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. De keuze voor elektrisch of handbewogen is afhankelijk van de beperking. De elektrische rolstoelen wordt moeiteloos bestuurd door middel van handbediening of hoofdbeweging, terwijl de handbewogen rolstoel fysieke kracht of de hulp van een derde persoon vereist om het kind in de rolstoel te duwen.

Om de omgeving veilig te verkennen, kan een kind met een beperking ook een rollator gebruiken. Dit zeer stabiele hulpmiddel geeft de kleintjes weer mobiliteit en kan ook worden gebruikt voor looptraining. De kinderrollator kan zelfs worden gebruikt als een zitting als het kind vermoeid raakt.

Een jongen met zijn rollator.

Ook zijn er speciale kinderwagens met verstelbare voetsteunen en harnassen, autostoelen en kantelkussens voor oudere kinderen. En natuurlijk allerlei hulpmiddelen voor het toilet, bad en douche.

De meeste hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekering of via een persoonsgebonden budget.

Kinderen met een beperking willen gewoon meedoen

Kinderen in een rolstoel willen ook graag spelen met vriendjes en vriendinnetjes. En een kindje dat blind is wil ook graag mailen en gamen. Niemand wil graag aangestaard worden omdat ze anders zijn. Ze willen gewoon deel uit maken van de samenleving.

Gelukkig zijn er veel oplossingen en mogelijkheden in Nederland die ervoor zorgen dat kinderen met een beperking een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Laten we vooral niet vergeten dat kinderen met een beperking gewone kinderen zijn!