Hoe werkt een gehandicaptenparkeerkaart?

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Als je moeilijk kan lopen of een rolstoel gebruikt, is het geen overbodige luxe als je dicht bij huis of op korte afstand van een winkel of voorziening kan parkeren.
Om gebruik te maken van speciale gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) heb je een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nodig.

Met een GPK mag je ook parkeren op plaatsen met een bord 'verboden te parkeren'. Veel gemeentes bieden daarnaast nog aanvullende regelingen die het parkeren makkelijker of goedkoper maken.

Bestuurderskaart en passagierskaart

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten: voor bestuurders met een beperkte mobiliteit en voor passagiers die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Als je de ene keer bestuurder en de andere keer bijrijder bent, kan je ook een gecombineerde kaart aanvragen.

Auto of brommobiel met parkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig voor het parkeren van een auto (of ander motorvoertuig op meer dan twee wielen) of een brommobiel. Plaats de kaart tijdens het parkeren achter de voorruit en zorg dat deze goed leesbaar is.

Kom jij in aanmerking voor een parkeerkaart?

Je hebt recht op een parkeerkaart:

  • als je permanent gebruik maakt van een rolstoel
  • als je minstens een half jaar niet meer dan 100 meter kan lopen, zelfs niet met hulpmiddelen zoals een stok of krukken bijvoorbeeld
  • als je door andere ernstige beperkingen een parkeerkaart nodig hebt

Vraag je een passagierskaart aan en val je in de categorie 'kan geen 100 meter zelfstandig lopen'? Dan moet je bovendien aantonen dat je tijdens de trip van deur tot deur constant hulp nodig hebt van de chauffeur.

Een handbewogen rolstoel de auto in tillen

Dit alles wordt beoordeeld door een keuringsarts tijdens een verplicht medisch onderzoek. Bij een verlenging van de parkeerkaart wordt per geval beoordeeld of een medische herkeuring nodig is.

Hoe vraag je een gehandicaptenparkeerkaart aan en wat kost het?

Je vraagt een parkeerkaart aan bij de gemeente waar je woont. De kaart kan worden toegekend voor maximaal vijf jaar. De kaart is naamsgebonden en mag niet worden uitgeleend. Op de kaart staat geen kenteken, je kan hem dus in elk voertuig gebruiken.

Je moet zelf contact opnemen voor een eventuele verlenging, bij voorkeur een paar maanden voor het verlopen van je kaart.

De kosten voor leges en een eventuele medische keuring verschillen per gemeente. Bij een kleine steekproef vinden we tarieven uiteenlopend van gratis tot € 170,-. Soms betaal je voor de aanvraag, soms alleen na toekenning. Voor mensen met lage inkomens zijn er gelukkig vaak regelingen mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente. Algemene informatie vind je op de op de website van de Rijksoverheid.

Waar mag je parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Parkeerwijzer

Algemeen geldende regels

Met een GPK mag je in heel Nederland parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op plekken met een parkeerverbod. In de 'verboden te parkeren' zones geldt een tijdslimiet van maximaal drie uur. Gebruik van een parkeerschijf is daar verplicht. Gebruik de parkeerschijf ook als je op een gehandicaptenparkeerplaats met een tijdslimiet staat.

Let op: een gehandicaptenparkeerplaats is lang niet altijd gratis! En let ook op: er zijn gemeentelijke en privéterreinen met gehandicaptenparkeerplaatsen waar andere regels gelden (bij een ziekenhuis of in een parkeergarage bijvoorbeeld).

Is een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een bord met een kenteken? Dan mag alleen de auto met dat kenteken daar staan.

Aanvullende regels per gemeente

Nogal verwarrend maar gemeentes hebben vaak ook nog eigen parkeerregels in het voordeel van mensen met een GPK. Zo mag je in ongeveer de helft van de gemeentes op een gewone parkeerplaats gratis parkeren. Vaak mag je in een blauwe zone of andere parkeerplaatsen met een tijdslimiet langer of onbeperkt parkeren. Ook mag je soms op plekken staan die voor anderen verboden zijn (buiten verplichte parkeervakken of in een voetgangerszone).

Dus plan je een trip naar een andere gemeente, kijk dan op de gemeentewebsite voor de plaatselijke parkeerregels.

Parkeerbord voor een gehandicaptenparkeerplaats

Je gehandicaptenparkeerkaart gebruiken in het buitenland

Europa werkt samen op gebied van parkeerkaarten voor mensen met een handicap. Een in Nederland uitgegeven GPK is dan ook automatisch een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Deze is geldig in veel andere EU-landen maar helaas nog niet overal (Kroatië is bijvoorbeeld zo'n uitzondering).

De parkeerregels kunnen ook per land verschillen! Wil je je voorbereiden op een reis naar het buitenland? Kijk dan eens op de pagina Europese gehandicaptenkaart van de ANWB.

Op de Engelstalige website Disabled Motorists kan je in diverse talen een print met uitleg voor buitenlandse parkeerwachten maken. Die kan je dan naast je parkeerkaart achter de voorruit leggen. Op de website vind je ook informatie over landen buiten Europa.

Tot slot: een waarschuwing voor diefstal

Een gehandicaptenparkeerkaart is geld waard want parkeren met kaart is vaak goedkoper dan zonder deze kaart. Om die reden worden er helaas geregeld auto's opengebroken om de GPK te stelen. Die wordt daarna op jouw naam of met een valse naam gebruikt. Een diefstal geeft natuurlijk een hoop ellende. Er zijn manieren om je kaart te beveiligen, zoals met een kaartkluis.

Wil je meer weten over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor jouw huis of werk? Blijf dan vooral onze blogs volgen want er staat een blog gepland over 'Hoe regel je een gehandicaptenparkeerplaats voor de deur?'.