Over Sunrise > Maatschappelijk verantwoord ondernemen > Welzijn van onze medewerkers

Welzijn van onze medewerkers

Bij Sunrise Medical zijn onze medewerkers meer dan alleen werknemers, het zijn collega's! Daarom investeren we onder andere veel tijd in het welzijn van onze medewerkers en hun ambities. Dit is belangrijk omdat het bedrijf een gezamelijk inspanning is waar iedereen samenwerkt aan het zelfde doel. 

Onze medewerkers zijn partners in een gezamenlijke onderneming. We hechten veel waarde aan het creëren van een gezonde en fijne werkomgeving zodat iedereen die betrokken is bij ons bedrijf kan ontwikkelen en floreren.

Onze aanpak

We zetten ons in om het welzijn op de werkplek te bevorderen en een gezonde, fijne en veilige werkplek te ceëren. Daarnaast moedigen we onze medewerkers aan om voor hun persoonlijk welzijn te zorgen door middel van initiatieven zoals het Fit4Me Programma. Met dit programma hebben wij de mogelijkheid om onze werknemers te motiveren om gezond te leven en hier ook bewust mee bezig te zijn. Wij verstrekken bijvoorbeeld gratis fruit binnen de organisatie, verrichten werkplekanalyses om belangrijke klachten te voorkomen en geven een bijdrage aan het sportabonnement.

Veiligheid op de werkplek

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staan voorop. Processen en werkzaamheden worden continu gemonitord. Bij incidenten op de werkplek worden deze onderzocht en gerapporteerd. Gezamelijk wordt er gekeken naar wat mogelijke oplossingen zijn en hoe we deze verbeteringen door kunnen voeren.

Training en ontwikkeling

We ondersteunen en dagen onze medewerkers uit om hun kennis, vaardigheden en capaciteiten gedurende hun carrière bij Sunrise te vergroten. Vanaf dag 1 krijgt elke medewerker uitgebreide bedrijfstrainingen over onderwerpen zoals ethiek en gedragscode, milieu, gezondheid en veiligheid, human resources en kwaliteit.

Onze medische hulpmiddelen helpen mensen met de meeste uitdagende mobiliteitsvraagstukken. Om hen een passende mobiliteitsoplossing te bieden, moeten onze medewerkers van o.a. sales, marketing en product management over uitgebreide productkennis beschikken en weten met welke fysieke uitdagingen deze mensen te maken hebben. Om deze kennis op peil te houden ontvangen onze collega's o.a. regelmatig producttrainingen.

Via het online trainingsplatform, de Sunrise Medical Academy, kunnen werknemers hun trainingen bij houden en zo hun kennis verder verbeteren. Daarnaast hebben alle werknemers toegang tot alle online trainingen die aangeboden worden door Good Habitz.

Ook wordt er gekeken naar de ambities van elke werknemer en is er een opleidingsbudget voor ontwikkeling en opleiding beschikbaar.