Over Sunrise > Maatschappelijk verantwoord ondernemen > Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Het opbouwen van authentieke en duurzame relaties met onze klanten en leveranciers vormen de basis voor succes.

Om dit te bereiken, hebben we een reeks van richtlijnen doorgevoerd waar onze leverancierspartners zich aan moeten houden. De kosten voor aangekochte materialen en diensten zijn namelijk aanzienlijk. Het is daarom van groot belang dat we een solide inkoopstructuur opbouwen die jaarlijks concrete resultaten boekt en optimaal gebruik maakt van de sterke punten van onze kernleveranciers.

Verwachtingen van leveranciers

We voeren regelmatig audits uit bij onze leveranciers. De audits voor zowel bestaande als potentiële leveranciers omvatten specifieke criteria, waaronder milieu- en ethische normen. Tijdens het selectieproces geeft het inkoopteam voorrang aan de eisen van het Ethical Supplier Policy boven commerciële en operationele aspecten. Het ethisch leveranciersbeleid is het minimale dat we verwachten van onze leverancierspartners.

Zorgen voor voortdurende naleving

Onze procedure voor het beoordelen en auditen van leveranciers is een strenge en praktische methode om ervoor te zorgen dat onze partners waarmee wij samenwerken voldoen aan de hoogste sociale en ethische normen. Tijdens deze audits bezoeken we, indien mogelijk, de locaties voordat we een leverings-overeenkomst aangaan of inkooporders plaatsen. Belangrijke leveranciers worden minstens eens in de 24 maanden geauditeerd om te waarborgen dat ze blijven voldoen aan ons beleid voor ethisch verantwoorde leveranciers.

Respecteren van mensenrechten

Sunrise Medical staat volledig achter de doelstellingen van de Modern Slavery Act 2015 en is vastbesloten dat de bedrijfsvoering volledig vrij is van slavernij en mensenhandel. We hanteren een strikte 'zero tolerance'-beleid als het gaat om slavernij en mensenhandel, ongeacht de vorm waarin deze zich voordoet, en dit geldt voor elk aspect van ons bedrijf en onze hele toeleveringsketen.