5-2-2024

Sunrise Medical heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Sunrise Medical op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Sunrise Medical op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen voor wie het een grotere uitdaging is dan anderen om een mooie baan met toekomstperspectief te vinden. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Bekijk deze korte infomercial over PSO-Nederland.

Logo van het PSO-keurmerk.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een dergelijke uitdaging op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. “Sunrise Medical wil een inclusievere organisatie zijn waar iedereen kan werken en waar iedereen zichzelf mag zijn. Dit sluit mooi aan bij onze missie “improving people’s lives” en onze doelgroep” aldus Theo Bogerd, Director Commercial Benelux van Sunrise Medical.

Dit doet Sunrise Medical enerzijds door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleert Sunrise Medical ook de eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Ze kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Marketing van Sunrise Medical via marketing@sunrisemedical.nl. Wilt u meer weten over de PSO in zijn algemeenheid, kijk dan op PSO-Nederland.nl.