Home / Video's / Zitten en positioneren / MAT-beoordelingen makkelijk gemaakt

MAT-beoordelingen makkelijk gemaakt

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Dit webinar is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals met betrekking tot het beoordelen en het configureren van zitsystemen en mobiliteitshulpmiddelen.

De focus ligt op het creëren van een proces dat succesvolle resultaten geeft. Speciale nadruk zal worden gelegd op de waarde van de "hands-on" zitbeoordeling, inclusief welke parameters er beoordeeld moeten worden bij zowel een liggende als zittende beoordeling en wanneer het goed is om de liggende beoordeling over te slaan.

Aan het einde zullen je vaardigheden verbeterd zijn en zal je meer vertrouwen hebben tijdens een beoordeling van een mobiliteitshulpmiddel.

Het doel

Aan het einde van dit webinar kan je het volgende:

  • verwoorden/formuleren welke cliënten zowel een liggende als een zittende MAT-beoordeling nodig hebben
  • stapsgewijs een overzicht van je beoordelingsproces geven
  • beschrijven van drie veelvoorkomende asymmetrische rugliggingen en het effect op de zithouding
  • beschrijven van twee fysieke methoden voor het beoordelen van een asymmetrische bekken.

 

Amy Bjornson

Amy Bjornson

BS, MPT, ATP, SMS | Manager klinisch onderwijs | Azië en Oceanië

Amy is opgeleid als fysiotherapeut in de Verenigde Staten en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met volwassen en pediatrische neurologische populaties, met specialiteiten in de behandeling van dwarslaesie & evaluatie en het bieden van ondersteunende technologie voor cliënten met lichamelijke beperkingen. Ze was de directeur van de Seating and Mobility Clinic in Boston, Massachusetts en verleende consultatiediensten aan de United Cerebral Palsy Foundation.

Gerelateerde artikelen

DISCLAIMER: UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONALS. DEZE WEBSITE BIEDT GEEN MEDISCH ADVIES. Sunrise Medical ('Sunrise') verstrekt geen klinisch advies of diensten. Deze website  –  met inbegrip van, maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, illustraties, beschrijvingen en alle bijbehorende documenten waarnaar verwezen wordt (verder ‘Website’ genoemd) – is uitsluitend bedoeld als algemene informatiebron voor professionals die in staat zijn de informatie te vertalen naar klinische en technische toepassingen en optimale zit- en mobiliteitsoplossingen voor individuele patiënten. De informatie op deze website kan een professioneel medisch advies, diagnose of behandeling niet vervangen en mag ook niet als zodanig beschouwd worden. Baseer medisch advies of behandelingen nooit (alleen) op gegevens van deze website. Die zijn altijd ondergeschikt aan informatie afkomstig van een professionele (medische) opleiding of training. Het blijft de verantwoordelijkheid van (klinische) professionals om aangeboden informatie (van welke bron dan ook) te beoordelen, toetsen en vergelijken met onafhankelijke bronnen. Gebruik van (de informatie op) deze website is uitsluitend op eigen risico.