Consumenten Support > Vervoeren van voorzieningen

Vervoeren van voorzieningen

Met onze producten willen wij de mobiliteit verbeteren en de onafhankelijkheid vergroten voor mensen met een beperking. Zo krijgt iedereen de kans om deel te nemen aan de maatschappij.

Jouw veiligheid is belangrijk voor ons

Met onze handbewogen en elektrische rolstoelen en scootmobielen willen wij dat iedereen een kans heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij.

De voorzieningen van Sunrise Medical zijn succesvol gecrashtest en zijn geschikt om als zitplaats te gebruiken in een voertuig.

In onze brochure vind je informatie over het veilig vervoeren van onze voorzieningen. Op een goedhulpmiddel.nl van Firevaned vind je een overzicht met alle voorzieningen die voldoen aan ISO 7176-19.
Daarnaast geeft het ook een opsomming van alle convenanten die er gemaakt zijn tussen fabrikanten. Een convenant is noodzakelijk wanneer er producten van diverse fabrikanten worden samengevoegd tot één hulpmiddel.

brochure Overzichtslijst