Consumenten Support / Veelgestelde vragen / Allround rolstoelen / Wordt een rolstoel vergoed via de zorgverzekering?

Wordt een rolstoel vergoed via de zorgverzekering?

Wordt een rolstoel vergoed via de zorgverzekering?

Het huren van een rolstoel wordt vaak tot een bepaald aantal weken vergoed. Het kopen van een rolstoel wordt (deels) vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) via je gemeente of via een PGB dat je van je gemeente en zorgverzekeraar ontvangt. Zit je in een Wlz instelling dan word je rolstoel (deels) vergoed via de Wlz. Het CIZ bepaalt hiervoor de je indicatie.