PSO-keurmerk

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

PSO-keurmerk stimuleert inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen door TNO. Met de PSO ladder tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen. De PSO ladder is gericht op arbeidsparticipatie, waarbij het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het doel is.

Met dit keurmerk kan iedereen zien dat wij als organisatie kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een inclusieve beleid in de praktijk uitvoeren. Zo dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

PSO Logo

 

Certificaat

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gecertificeerd

Sunrise Medical is gecertificeerd doordat het kwalitatief en op goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Download PSO-certificaat