Improving people's lives blog > Senioren > Wordt een scootmobiel vergoed?

Wordt een scootmobiel vergoed?

Geplaatst:

Delen:

Als je zelf niet meer in staat bent om lange afstanden te voet of per fiets af te leggen, is het gebruik van een scootmobiel soms een goede oplossing. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat je weer zelfstandig op pad gaat en daarbij ook weer verder van huis kan. Wij leggen je uit welke manieren er zijn om een scootmobiel tot je beschikking te kunnen krijgen.

Vergoedingen voor een scootmobiel

De meeste scootmobielen in Nederland worden vergoed via de WMO wetgeving die uitgevoerd wordt door de verschillende gemeenten. Aan de hand van diverse factoren, waarvan je beperking er één is, wordt een indicatie voor een vervoersoplossing gesteld. Die oplossing kan bestaan uit het beschikbaar stellen van een scootmobiel. Vaak wordt voor de verstrekking van een dergelijke vervoersoplossing een eigen bijdrage gevraagd die op basis van het inkopen bepaald wordt.

Binnen de WMO is het vaak mogelijk om te kiezen voor zorg in natura of een PGB.

Zorg in natura verstrekking van een scootmobiel

Bij een zorg in natura verstrekking krijg je een scootmobiel in bruikleen van de gecontracteerde dealer van je gemeente. Je wordt dan volledig ontzorgt waarbij niet alleen het onderhoud van de scootmobiel door de dealer verzorgd wordt, maar je ook een 24-uurs pechservice hebt. Indien je extra accessoires nodig hebt bij de scootmobiel, dan kunnen die met de scootmobiel meegeleverd worden. Omdat je de scootmobiel in bruikleen krijgt moet je de scootmobiel weer inleveren indien je er geen gebruik meer van wilt of kan maken. Ook bestaat de kans dat je een gebruikte en gereviseerde scootmobiel tot je beschikking krijgt. Deze scootmobielen worden na een grondige keuring en reiniging weer opnieuw ingezet.

Bepaalde opties en accessoires kunnen een uitkomst zijn voor de bestuurder van een scootmobiel. Het kan zorgen dat de mobiliteit  van de rijder verhoogt en meer vrijheid ervaart.
Bepaalde opties en accessoires kunnen een uitkomst zijn voor de bestuurder van een scootmobiel. Het kan zorgen dat de mobiliteit van de rijder wordt verhoogt en hierdoor meer vrijheid ervaart. Dit kan leiden tot meer rijgenot tijdens het rijden.

PGB vergoeding voor scootmobiel

In sommige gevallen kan je in aanmerking komen (indien gewenst) voor een PGB (Persoonsgebonden Budget). Een PGB houdt in dat je afziet van een verstrekking via zorg in natura en dat de gemeente je een budget toekent waarmee je zelf een voorziening kan aanschaffen. Vaak zie je dit toegepast worden wanneer de door de gemeente verstrekte voorziening niet binnen je voorkeur ligt. Het voordeel hiervan is dat je een vrijere keuze hebt voor het type scootmobiel, echter betekent dit wel dat je voor een vastgelegde periode ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud en een eventuele 24-uurs pechservice.
Daarnaast is het vrijgemaakte PGB budget vaak niet afdoende om de volledige aanschaf te bekostigen en zal er dus een deel zelf betaald moeten worden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een scootmobiel?

Een scootmobiel vraag je gemakkelijk zelf aan bij de gemeente. Indien je bekend bent bij een ergotherapeut kan die je vaak hierbij helpen. Samen met de ergotherapeut ga je kijken waar je mobiliteitsbeperking vandaan komt en of een scootmobiel je mogelijk helpt om weer zelfstandig op pad te kunnen. De ergotherapeut bepaalt of je recht hebt op een scootmobiel.

Vervolgens vraag je een gesprek aan met een consulent van de gemeente om te bespreken of je recht hebt op een vergoeding. Als ook uit dit gesprek blijkt dat je door je mobiliteitsprobleem niet meer goed mee kan doen in de maatschappij kom je in aanmerking voor de WMO vergoeding.

Vergoedingen voor een scootmobiel zijn dus zeker mogelijk, maar gaan altijd via de gemeente. Heb je vragen over de verschillende vergoedingen en voor welke jij in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente waar je in woont voor een consult.