Improving people's lives blog > Ouder en kind > Onderwijs voor kinderen met een beperking

Onderwijs voor kinderen met een beperking

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Ben jij ouder van een kind met een beperking, dan heb je niet alleen moeten wennen aan het hebben en verzorgen van je kind maar ook het accepteren en leren omgaan met de beperking. Dit is een proces van vallen en opstaan, je verwachtingen bijstellen, omgaan met begrip of onbegrip van anderen en te maken krijgen met instanties waar je wellicht nog nooit van gehoord had. Verder zijn er vaak extra zorgen om de gezondheid van je kind. Gelukkig leert de ervaring dat ouders hier meestal sterker uitkomen en nieuwe doelen gaan stellen voor hun kind en zichzelf, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning en onderwijs.

Net zoals elk ander kind heeft jou kind ook recht op onderwijs. Uiteraard moet het aangeboden onderwijs passen bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van je kind. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Vaak is dit speciaal onderwijs maar het kan ook regulier onderwijs zijn. Welk onderwijs het ook wordt, het is een grote stap voor je kind en voor jezelf als ouder. Een goede voorbereiding is dus van belang.

In dit artikel willen wij graag een aantal tips met je delen die je kunnen helpen, zodat je kind zich thuis voelt op school.

Punten waarmee je rekening moet houden

Het is voor ieder kind spannend als ze naar een nieuwe school gaan maar voor kinderen met een beperking brengt dit extra zorgen met zich mee. Welke uitdagingen gaan zij tegenkomen, hoe gaan de andere kinderen reageren, is er voldoende ondersteuning aanwezig, etc. Hieronder volgen een aantal punten waar je rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat de overgang naar een nieuwe school soepel verloopt voor je kind.

Bespreek alles vooraf met je kind

Betrek je kind bij de keuzes die je maakt, vraag om zijn of haar mening en luister ernaar.  Je neemt alle beslissingen met de beste bedoelingen maar veelal weet een kind zelf wat hij of zij wilt.

Maak kennis met de school en de leraren

Bezoek voordat het schooljaar begint de school en maak alvast kennis met alle leraren en kinderen. Vraag om een rondleiding en laat je kind kennismaken met zijn klasgenoten en zijn plekje in de groep. Zo is de start van het nieuwe schooljaar wellicht net iets minder spannend.

Maak kennis met klasgenoten.

Hoe ziet het leerschema eruit?

Bekijk samen met je kind het leerschema en geef thuis in een overzicht met duidelijke figuren het schema weer. Wanneer hebben ze welke les, wanneer moeten zij eventueel naar therapie/behandeling en wanneer is er bijvoorbeeld sport. Plus het is fijn als zij van tevoren weten waar de klaslokalen zijn, hoe zij daar kunnen komen en hoe lang ze hiervoor nodig hebben. Dit schept duidelijkheid en dus rust. Ze kunnen zich zo goed voorbereiden op de dag.

Wat voor ondersteuning is er aanwezig voor je kind en wanneer?

Het is altijd geruststellend als je weet dat er voldoende ondersteuning is voor je kind. Het is dan ook van belang dat je voor het begin van het schooljaar op de hoogte bent van welke ondersteuning er wordt gegeven en door wie. Als de school dit nog niet geregeld heeft dan mag je hierop aandringen, want het is de verantwoordelijkheid van de school. Zij moeten een plan hebben dat kan worden aangepast aan de behoeften van je kind.

Zijn de leraren van je kind op de hoogte van de beperkingen en speciale behoeften van je kind?

Dit is met name belangrijk voor kinderen op het voortgezet onderwijs, omdat zij meerdere leraren hebben. Het komt helaas nog vaak voor dat leraren niet op de hoogte zijn van de beperkingen van hun leerlingen en de speciale ondersteuning en aanpassingen die zij nodig hebben. Bespreek dit met de leraren van je kind als je kennis met hen maakt.

Maak het bespreekbaar in de groep/klas

Laat je kind zich voorstellen in de klas en laat hem of haar vertellen over zijn of haar beperking. En bespreek dan vooral de mogelijkheden en niet de beperkingen. Natuurlijk alleen als je kind dat ook wilt. Het kan zo zijn dat je kind vooral “normaal” wilt zijn en dus zijn beperking niet kenbaar wilt maken. Bespreek dit dan met de leraren.

Samen buiten met klasgenoten.

Welke verwachtingen hebben de leraren voor je kind?

Vaak hebben leraren lage verwachtingen van kinderen met een verstandelijke beperking. Maar soms kunnen zij ook teveel verwachten van een leerling. Bespreek dit met de leraren tijdens de ontmoeting en vraag wat de mogelijkheden zijn voor aangepast huiswerk of bijles. Dit voorkomt frustratie bij jezelf en je kind.

Zijn de leraren zich bewust van het gedrag van het kind en de factoren waardoor ze overstuur kunnen raken?

Sommige kinderen met een beperking kunnen bepaald gedrag vertonen, omdat ze zich overweldigd voelen en overstuur raken. Bespreek dit vooraf met hun leraren. Dit helpt niet alleen de leraren maar ook je kind.

Weten leraren hoe ze je kind kunnen helpen als hij of zij overstuur raakt?

Maak van de gelegenheid gebruik om suggesties te geven aan de leraren. Als ouder weet je het beste hoe je je kind kan helpen. Betrekt hier ook je kind bij, zodat hij of zij ook zelf met suggesties kan komen.

Wat is de beste manier om contact op te nemen met de leraren, zodat je snel een antwoord krijgt?

Dit is heel belangrijk. Sommige leraren controleren constant hun e-mail en sommige doen dit slechts één keer per dag. Zorg ervoor dat je van tevoren weet hoe je het beste contact op kan nemen met iedere leraar, zodat je snel een antwoord krijgt. Je moet natuurlijk wel redelijk blijven en je kan niet verwachten dat zij in het weekend reageren.

Het beste is om contact op te nemen met een leraar via e-mail!

Is er een speciale plaats in de school waar je kind heen kan gaan als hij of zij overstuur is?

Als je kind overstuur raakt dan is het voor sommige kinderen belangrijk dat er een speciale plaats is waar zij naartoe kunnen gaan om tot rust te komen. Bespreek de mogelijkheden met de leraren en communiceer dit met je kind.

Zijn er bepaalde vertrouwenspersonen op school waar je kind naartoe kan gaan als hij of zij hulp nodig heeft?

Wie zijn de vertrouwenspersonen op school waarmee je kind kan praten als zij van streek raken? Met wie kan je kind praten als zij gepest worden? Wie zijn de vertrouwenspersonen met wie zij kunnen praten behalve hun leraren? Vraag dit ook aan je kind, want misschien hebben zij een voorkeur. Als dit het geval is, bespreek dit met de leraren, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.

Met wie kan je contact opnemen als je je zorgen maakt over de studie van je kind?

Als je je zorgen maakt over de studie van je kind met wie kan je dan het beste contact opnemen, de klassenleraar, de leraar voor speciaal onderwijs of de schoolleiding. Bespreek dit met de school en de leraren, zodat je weet waar je moet zijn.

Hoe kan je voorkomen dat je kind gepest wordt?

Dit is een heel belangrijk punt, omdat kinderen met een beperking meer risico lopen om gepest te worden. Het is zeer voornaam dat de school hier goed mee omgaat. Bespreek dit vooraf met de school en de leraren, zodat je dit samen kan voorkomen.

Tot slot

Zoals je ziet zijn er nogal wat dingen waar je rekening mee kan houden om ervoor te zorgen dat je kind zich thuis voelt op een nieuwe school. Laten we ze dan ook vooral toepassen, want elk kind moet onbezorgd kunnen genieten van zijn of haar schooltijd!