Improving people's lives blog > Toegankelijkheid en vervoer > Hoe regel je een gehandicaptenparkeerplaats voor de deur?

Hoe regel je een gehandicaptenparkeerplaats voor de deur?

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Nu ben je het zat... alweer geen fatsoenlijke parkeerplaats te vinden! Dat is natuurlijk voor niemand een lolletje. Maar met een rolstoel uitstappen op een te kleine parkeerplek... ik geef het je te doen! En het is soms nog onveilig ook.

Dan toch maar eens informeren voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Waar begin je? Hoe vraag je het aan? En wat zijn de voorwaarden en de kosten?

Wat is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken?

Naast algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP-A) zijn er ook gehandicaptenparkeerplaatsen exclusief gereserveerd voor één kenteken (GPP-OK). Deze parkeerplaatsen op minimale afstand van een woning of werkplek worden ook wel persoonlijke of gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen genoemd. Je komt er alleen voor in aanmerking als je niet zonder kan. Je herkent ze aan het verkeersbord ‘parkeren voor gehandicapten’ (ook wel E6-bord genoemd) voorzien van een onderbord dat een kenteken vermeldt.

Voor mensen die slecht ter been zijn is vooral de afstand van parkeerplek tot de woning of werkplek bepalend. Voor rolstoelers zijn vaak juist de ruimere afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats van belang. Die ruimte is nodig om veilig een transfer te maken in en uit de auto.

Voor een gehandicaptenparkeerplaats gelden andere normen dan voor standaard parkeerplaatsen. Bij haaks parkeren is de minimale breedte bijvoorbeeld 3,5 meter in plaats van de gebruikelijke 2,4 tot 2,5 meter (of minder).

E6 verkeersbord: Parkeren voor gehandicapten

Waar kan ik een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?

Gemeentes gaan over de toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Je kan een parkeerplek voor jouw kenteken aanvragen voor je woonadres of voor je werkadres. Want ook parkeren nabij je werkplek is een erkende reden om een GPP-OK aan te vragen. Richt je aanvraag dus tot de betreffende gemeente.

Hoepelen naar de auto.

Hoe lang duurt het om een eigen gehandicaptenparkeerplaats te krijgen?

Heel snel gaat zoiets in de praktijk niet, reken minimaal op enkele maanden. Gemeentes zijn in ieder geval gebonden aan wettelijke termijnen om een besluit te nemen over je aanvraag. Vaak geldt een termijn van 8 weken met een mogelijke verlenging van nog eens acht weken.

Voorkom vertraging en afwijzing. Controleer vooraf of je voldoet aan de voorwaarden en zorg dat je aanvraag compleet is en voorzien van de gewenste bijlagen.

Bij toewijzing kan het vervolgens nog weken duren tot de aanleg van de parkeerplaats. Houd er ook rekening mee dat het definitieve verkeersbesluit nog ter inzage komt te liggen en dat omwonenden gedurende de inzagetermijn (bijvoorbeeld 6 weken) bezwaar kunnen maken. Bezwaarprocedures kunnen het hele proces aanzienlijk vertragen.

Bij afwijzing of wanneer je de toegewezen plek ongeschikt vindt, heb je zelf natuurlijk ook mogelijkheden om bezwaar te maken of zo nodig in beroep te gaan.

Kom ik in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats?

Dit is afhankelijk van hoe dit in jouw gemeente geregeld is. Gek genoeg zijn er namelijk wel landelijke bepalingen voor het gebruik van een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Maar niet voor een parkeerplaats gereserveerd voor een bepaald voertuig.

De meeste gemeenten hebben overigens wel gemeentelijke beleidsregels opgesteld voor het toekennen van een eigen gehandicaptenparkeerplaats. Zie de website van je gemeente. Die regels lijken in grote lijnen op elkaar. Onderstaande voorwaarden vind je terug in bijna alle gemeenten.

Voor bestuurders met een beperking:

 • je hebt een gehandicaptenparkeerkaart en voldoet dus aan de eisen hiervoor, zie ook onze blog Hoe werkt een gehandicapentenparkeerkaart?
 • er is geen parkeergelegenheid op eigen terrein van de woning of werkplek (oprit, carport, garage…)
 • het kenteken staat op jouw naam of die van een huisgenoot (of gelijkwaardig lease-contract)
 • je staat ingeschreven op het betreffende woonadres of kan een werkgeversverklaring overleggen.

Voor passagiers met een beperking geldt bovendien:

 • in- of uitstappen voor de woning of werkplek zorgt vanuit verkeerstechnisch oogpunt voor onontkoombare problemen
 • je kan niet alleen gelaten worden en bent sterk afhankelijk van de hulp van de bestuurder.

Een transfer maken van de rolstoel naar de autostoel.

Daarnaast kunnen per gemeente nog andere voorwaarden gelden:

 • zo wordt om praktische redenen wel geëist dat je gehandicaptenparkeerkaart en rijbewijs nog minstens 6 maanden geldig zijn
 • er zijn gemeenten die voor slechtlopenden een extra criterium instellen van ‘maximaal 50 meter zelfstandig kunnen lopen’
 • sommige gemeenteregels stellen dat een verzoek kan worden afgewezen indien de verkeersveiligheid of de technische mogelijkheden dit niet toelaten
 • dan zijn er nog gemeentes die ervan uitgaan dat in rustige straten altijd wel een plekje te vinden is. Alleen in drukke gebieden kom je in aanmerking voor een eigen parkeerplek. Bijvoorbeeld zoals in Groningen bij een parkeerdruk van minimaal 85%
 • in een straat met veel gehandicaptenparkeerplaatsen of bij een zorgcomplex kan een maximum gelden of kan je op een wachtlijst geplaatst worden.

Al met al is het dus belangrijk om de voorwaarden in de betreffende gemeente goed te bestuderen!

Wat kost een eigen gehandicaptenparkeerplaats?

De kosten verschillen aanzienlijk per gemeente. Naast de kosten van de parkeerplaats moet je ook rekening houden met de kosten voor de verplichte gehandicaptenparkeerkaart en een medische keuring. Als je dat optelt kom je voor de gemeente Eindhoven uit op een bedrag van maar liefst € 650,- (2018) terwijl je in sommige andere gemeentes hooguit een paar tientjes betaalt.

Vaak betaal je alleen bij goedkeuring van je aanvraag, maar soms ben je ook bij afwijzing een bedrag kwijt voor de beoordeling van je aanvraag en/of medische keuring.

Mensen met een laag inkomen betalen minder in sommige gemeentes, informeer eventueel of je in aanmerking komt in je eigen woonplaats.

Een eigen gehandicaptenparkeerplaats en dan?

Heb je eenmaal een eigen gehandicaptenparkeerplaats dan kunnen er natuurlijk altijd wijzigingen optreden in je situatie. Sowieso moet je elke vijf jaar zorgen voor een tijdige verlenging van je gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast kan het bijvoorbeeld zijn dat je kenteken verandert, je afscheid neemt van je auto of dat je verhuist.

Neem bij wijzigingen contact op met je gemeente. In sommige gevallen kunnen er kosten in rekening worden gebracht, voor het plaatsen van een bord met een nieuw kenteken bijvoorbeeld.

Veilig in en uit de auto

Je parkeerplaats moet je voldoende ruimte bieden om veilig in of uit je auto te stappen. Heb jij ruimte naast of juist achter de auto nodig? Met een elektrische rolstoel zal je in de meeste gevallen een lift of oprijplaten aan de achterzijde gebruiken.

Bij een handbewogen rolstoel is een transfer naar de bestuurders- of passagiersstoel via de zijkant van de auto gebruikelijker. De rolstoel wordt vervolgens in zijn geheel of in delen in de auto gehesen, met of zonder hulp van een lift of robotarm.

De rolstoel in de auto plaatsen.

Met de rolstoelen van Sunrise Medical kan je op allerlei manieren een veilige transfer maken en je rolstoel meenemen. We hebben lichtgewicht rolstoelen die je in een handomdraai kan verkleinen voor transport. En allerlei elektrische rolstoelen met eenvoudig verstelbare, wegklapbare of afneembare onderdelen voor een transfer op maat.