Improving people's lives blog > Gezondheid > Het positieve effect van muziektherapie

Het positieve effect van muziektherapie

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

Herken je dat ook, je hoort een liedje op de radio en je gedachten dwalen direct af naar een bepaalde herinnering of je wordt ineens een stuk vrolijker? Muziek heeft de bijzondere kracht om ons te ontroeren, ons humeur te verbeteren, ons te motiveren en ons te verbinden met onze familie en vrienden.

Het helpt ons om te communiceren, onze gevoelens te uiten en om de wereld en de mensen om ons heen te begrijpen op een nieuw diepteniveau. Liedjes en ritmes vermaken ons niet alleen... er is ook wetenschappelijk bewijs dat bepaalde melodieën mentaal welzijn kunnen verhogen, pijn kunnen verminderen en zelfs onze slaap kunnen verbeteren.

Met dit in gedachten is het niet meer dan normaal dat muziek ook een vorm van therapie kan bieden. Muziek kan helpen op allerlei gebieden. Het kan je onder andere helpen om bepaalde problemen te verwerken en te accepteren. Het kan cognitieve processen stimuleren, maar het kan ook een ​​verbinding tussen een patiënt en zijn therapeut tot stand brengen en hen helpen om een doelgericht behandelplan te maken. Muziektherapie is persoonsgebonden en elke sessie is uniek en afgestemd op de behoeften van die persoon.

Tijdens passieve muziektherapie luister je naar rustgevende muziek en word je uitgenodigd om vredige beelden te visualiseren. Terwijl je bij actieve muziektherapiesessies samen met je therapeut muziek kan maken en improviseren. Tijdens een sessie van actieve muziektherapie kan je naar muziek luisteren, een instrument bespelen, oefenen met zingen, een lied schrijven of zelfs dansen.

Een hand die met een potlood aantekeningen maakt aan de noten op een muziekblad.

Wat zijn de voordelen van muziektherapie?

Mensen hebben de therapeutische krachten van muziek door de geschiedenis heen omarmd. In de Tweede Wereldoorlog merkten artsen en verpleegkundigen het opmerkelijk positieve effect dat muziek had, die door vrijwilligers werd gespeeld, op het welzijn van gewonde soldaten in legerziekenhuizen. Het was zo effectief dat tegen de tijd dat de oorlog eindigde, sommige artsen musici betaalden om voor hun patiënten te spelen.

  • Muziektherapie helpt ons om verbinding met anderen te maken, elkaar te begrijpen en onze emoties te uiten.
  • Het helpt ons afgeleid te worden van pijn en om angst te verminderen.
  • Als gevolg van dat het ons helpt bij het omgaan met stress, kan muziek onze ademhaling verbeteren, onze bloeddruk verlagen en spierspanning die we ervaren te verminderen.
  • Muziek is heel troostend en kan fijne herinneringen oproepen en positieve gedachten.
  • Het kan onze welzijn verbeteren door ons humeur op te halen en ons te helpen met verbinden en ontspannen.

“Muziek drukt uit wat niet met woorden kan worden beschreven.” - Victor Hugo

Hoe bereikt muziektherapie deze resultaten?

Volgens gecertificeerd muziektherapeut Kimberly Sena Moore leren onze hersenen al op jonge leeftijd om muziek te verwerken en erop te reageren. In een interview with brainHQ zegt ze over het belang van muziek: "Moeders uit verschillende culturen en door de tijd heen hebben slaapliedjes en ritmisch schommelen gebruikt om huilende baby's te kalmeren. Vanuit een evolutionair standpunt gaat muziek vooraf aan taal. "

Een peuter die geluid aan het maken is met zijn muziekspeelgoed.

Kimberly legt vervolgens uit dat onze motorische systemen zich automatisch aanpassen aan een ritme of melodie wanneer we deze horen. Een deel van de muziek die ons centrale zenuwstelsel binnenkomt via onze auditieve paden, gaat rechtstreeks naar de motorische zenuwen in ons ruggenmerg. Dit verklaart hoe onze spieren automatisch mee kunnen bewegen met een ritme, zoals wanneer we in gedachten verzonken onze voet met het ritme van een nummer meetikken. Muziektherapeuten kunnen dit zelfs gebruiken om mensen die een beroerte hebben gehad te helpen om opnieuw te leren lopen.

Ons lichaam reageert fysiologisch op muziek. Ritmes kunnen onze ademhaling, hartslag, spieren en zelfs onze hersengolven beïnvloeden. Dit is vooral handig om ons te helpen om te ontspannen, maar het kan ook leren, herinneren en zelfs motivatie stimuleren. Muziek is zo nauw verbonden met onze hersenen dat zingen dezelfde neurale circuits gebruiken als spreken. Dit is hoe muziektherapeuten logopedietherapie geven en hun patiënten helpen opnieuw te leren praten en communiceren na letsel of ziekte.

Muziektherapie verenigingen en bronnen in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, oftewel de NVvMT, is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging bijna 500 leden, waarvan meer dan 250 zijn opgenomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen. Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT. Op deze site vind je allerlei informatie over muziektherapie, de werkwijzen, waar je een muziektherapeut kan vinden en vergoedingensmogelijkheden. Lees ook de folder.

Muziekenz.org

De stichting Muziekenz.org heeft als doel de therapeutische waarde van muziek voor de mens te promoten en de toepassing hiervan te bevorderen. De stichting is opgericht om als platform te dienen voor muziekwerkers: collega’s, studenten en professionals van alle niveaus die op zoek zijn naar kennis, begeleiding, contacten, innovatie en inspiratie. Bovendien wil de stichting de grote waarde van muziek, in het bijzonder voor mensen met een beperking, uitdragen bij instellingen en beleidsmakers in onderwijs, zorg en hulpverlening.

Vingers die de toetsen van een piano bespelen.

Muziek is een indrukwekkend therapeutisch hulpmiddel. Het is veilig, troostend, motiverend en niet belastend. Het creëren en luisteren van liedjes kan onze stemming verbeteren en ons kracht geven, ons welzijn verbeteren en ons zelfs helpen om om te gaan met pijn.

Als je klaar bent om aan je reis met muziektherapie te beginnen, kan je op zoek gaan naar een muziektherapeut in je omgeving.