Improving people's lives blog > Actief leven en vrije tijd > Barrières doorbreken met Virtual Reality (VR) voor mensen met een beperking

Barrières doorbreken met Virtual Reality (VR) voor mensen met een beperking

Geplaatst:

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

De ontwikkeling van Virtual Reality wordt vooral voortgestuwd door de games branche die we allemaal wel kennen. Deze computertechniek is gelukkig veel breder inzetbaar, namelijk ook in de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, educatie en revalidatie, de potentie van VR in de zorg is groot. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt Virtual Reality een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. De toepassingen variëren van het recreëren van ruimtes en historische reconstructies tot stimulaties voor therapeutische of medische doeleinden.

Virtual Reality kan op verschillende manieren gebruikt worden en aangezien de technologie relatief nieuw is kennen wij de grenzen nog steeds niet. Toch weten we op medisch niveau al wel hoe belangrijk het is om beelden van ons lichaam opnieuw in 3D te creëren voor het ontwikkelen van diagnoses, het stimuleren van operaties of het implementeren van revalidatietherapieën.

Wat is Virtual Reality?

Virtual Reality is een soort computersysteem dat real-time representaties van de realiteit genereert. Deze realiteit is opmerkelijk en mist fysieke ondersteuning. Door echte bewegingen te projecteren in de virtuele wereld kan de gebruiker zich volledig onderdompelen in zijn virtuele realiteit. Hij of zij kan het gevoel ervaren in de fictieve ruimte te zijn en alle emoties te beleven die deze kan bieden.

Voordelen van Virtual Reality

Een van de grootste voordelen van Virtual Reality is de mogelijkheid om realistische omgevingen te creëren. Doordat de gebruiker het gevoel heeft ondergedompeld te zijn in een virtueel scenario, vergeet hij/zij dat hij/zij zich in een kunstmatige omgeving bevindt. Hierdoor kan een evaluatie van de gebruikerservaring onder meer natuurlijke omstandigheden plaatsvinden.

Een ander belangrijk voordeel is dat er de mogelijkheid is om het type, aantal, snelheid en volgorde van stimuli die worden gepresenteerd aan te passen. Omdat specialisten de omgeving kunnen aanpassen aan de persoonlijke condities van de gebruiker, worden hun interventies verbeterd. Het is mogelijk om dezelfde virtuele werkelijkheid op verschillende manieren aan te bieden voor verschillende groepen mensen. Het is ook makkelijk om hierbij experimentele methoden toe te passen. Met Virtual Reality kan het gedrag van de gebruiker in potentieel gevaarlijke situaties geanalyseerd worden, zonder dat deze persoon echt gevaar loopt.

Maar het grootste voordeel van Virtual Reality ligt ongetwijfeld in het emotionele aspect. Het kunnen ervaren van bepaalde sensaties stimuleert de zintuigen en vaardigheden van de gebruiker, het genereert nieuwe sensaties en emoties en bevordert een meer motiverende en praktische manier van leren.

Het toepassen van Virtual Reality bij mensen met een beperking

De mogelijkheden van Virtual Reality voor mensen met een beperking voor therapeutische doeleinden worden wereldwijd onderzocht. Een netwerk van nationale centra voor kinderen met een handicap in Israël (Aleh) heeft een gezondheidsprogramma ontwikkeld dat Virtual Reality en een handicap samenbrengt. Zo kunnen kinderen acties uitvoeren die ze in de echte wereld niet kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het plukken van bloemen of het graven in zand.

In Frankrijk heeft de Vereniging LADAPT een initiatief uitgevoerd dat HandiDrone genoemd wordt. Met HandiDrone kunnen mensen met een lichamelijke beperking ervaren hoe het voelt om met een drone en 3D bril een vliegtuig te besturen.

Andere voorbeelden van technologie die Virtual Reality en handicap verenigt zijn:

Blexer

Een acroniem voor Blender Exergames is een videogameplatform dat zich richt op het ontwerpen en implementeren van generieke, adaptieve en aanpasbare revalidatie games voor mensen met een lichamelijke beperking.

Blexer is ontwikkeld door Spaanse onderzoekers van GAMMA (Multimedia en Akoestische Applicaties) en CITSEM-UPM (Onderzoekcentrum voor softwaretechnologieën en multimediasystemen voor duurzaamheid). Het biedt videogames die gericht zijn op mensen met spierzwakte. Zwakke bewegingen worden versterkt, zodat gebruikers hetzelfde gevoel ervaren als mensen zonder bewegingsproblemen.

Dankzij de Blexer-videogames kunnen mensen met een beperking hun revalidatieoefeningen thuis uitvoeren, in een omgeving waarin zij zich prettig en veilig voelen.

FEEL

FEEL is een platform voor mensen met een beperking, waarmee ze kunnen genieten van ervaringen die ze in de echte wereld niet kunnen beleven vanwege hun fysieke beperkingen, zoals parachutespringen of duiken. Het idee is om pakketten aan te bieden die gebruikers kunnen downloaden.

Walkin VR

Walkin VR wil alle barrières doorbreken en de relatie tussen Virtual Reality en handicap een stap verder brengen door zich te richten op de specifieke behoeften van elke gebruiker. Walkin VR is een software-assistent waarmee mensen met een fysieke handicap of beperkte mobiliteit gebruik kunnen maken van Virtual Reality zonder dat lichamelijke beperkingen een belemmering vormen.

Andere toepassingen van Virtual Reality in de zorg

Virtual Reality wordt ook steeds vaker ingezet als trainingstool. Zoals bij de training van manuele vaardigheden die nodig zijn tijdens operaties. Dit heeft vele voordelen. Het stelt zorgverleners in staat om nieuwe vaardigheden te leren in een veilige omgeving, waarbij de patiënt geen gevaar loopt. Het is ook mogelijk om uitzonderlijke situaties, die niet vaak voorkomen, te trainen.

Een ander voordeel is de onbeperkte toegang tot dure apparatuur en het kan de nodige aantal manuren aan begeleiding verminderen. Dit betekent dat de medische apparatuur beschikbaar blijft voor noodgevallen.

Daarnaast kan Virtual Reality, door middel van afleiding, ook uitkomst bieden bij pijnbestrijding. Bijvoorbeeld bij het verwissel van verband. Als een patiënt voldoende ondergedompeld is in de virtuele wereld en zodoende afgeleid is, voelt de patiënt minder of geen pijn of stress tijdens het verwisselen van het verband. Virtual Reality heeft dus ook een psychologisch effect op de patiënt en helpt om de negatieve spiraal van stress en pijn te doorbreken. Onderzoek heeft aangetoond dat Virtual Reality zelfs beter werkt dan morfine en wordt ook gebruikt bij chemotherapie.

Ook andere behandelingen en therapieën kunnen thuis worden uitgevoerd met behulp van Virtual Reality. Er zijn toepassingen voor depressie, psychoses, sociale problemen en dergelijke. Virtual Reality biedt ook een uitkomst voor het behandelen van mensen met verstandelijke beperkingen voor wie het lastig is om sociale situaties of specifieke gebeurtenissen in te beelden.

Kortom Virtual Reality biedt vele voordelen en oplossingen voor mensen met een beperking!