Improving people's lives blog > Toegankelijkheid en vervoer > Aanpassen van de werkplek voor mensen met een beperking

Aanpassen van de werkplek voor mensen met een beperking

Geplaatst:

Delen:

Mensen met een beperking komen in Nederland veel hindernissen tegen op de werkplek. In de afgelopen decennia hebben ze het erg moeilijk gehad omdat hun werkplek niet was aangepast aan hun behoeften, waardoor het bijvoorbeeld moeilijk was om je te verplaatsen. In sommige gevallen waren delen van de werkplek zelfs niet toegankelijk. Bovendien waren er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking, omdat er simpelweg geen strikte regels waren.

Gelukkig is dit door de jaren heen veranderd en is er tegenwoordig een strikte wetgeving in Nederland met betrekking tot het aanpassen van de werkplek voor mensen met een beperking. Inclusiviteit op de werkplek is een zeer belangrijke kwestie geworden en een onderdeel hiervan is om ervoor te zorgen dat bedrijfsruimten geschikt en uitgerust zijn voor werknemers met een beperking. Als bedrijven zich hier niet aanhouden, kan dit ernstige gevolgen voor hen hebben. Daarom is het essentieel dat de werkplek wordt aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Waar moet men rekening mee houden bij het aanpassen van de werkplek

Werkgevers kunnen de werkomgeving op verschillende manieren aanpassen aan de behoeften van hun werknemers met een beperking. Helaas denken veel werkgevers vaak alleen aan tastbare aanpassingen, zoals opritten, bredere deuren en speciaal meubilair. Ze moeten echter niet vergeten dat ze ook zelf flexibel moeten zijn ten opzichte van een werknemer met een beperking. Zo moeten werkgevers hun werknemer met een beperking de tijd geven die zij nodig hebben om bijvoorbeeld medische afspraken en beoordelingen bij te wonen.

Hieronder enkele van de belangrijkste manieren waarop werkgevers de werkplek moeten aanpassen aan hun werknemers met een beperking:

  • Zorgen voor een goede toegang tot alle delen van het gebouw
  • Het wegnemen van fysieke barrières
  • Het aanpassen van de werkplaatsen, zodat deze voldoen aan de behoeften van een individuele werknemer
  • Het aanpakken van problemen met verlichting en meubilair
  • Het bieden van voorzieningen voor mensen met een beperking
  • Het flexibel zijn met uren, zodat de werknemer medische afspraken kan maken

Dit zijn enkele van de belangrijkste manieren waarop werkgevers kunnen voorzien in de behoeften van mensen met een beperking. Daarnaast mag men niet vergeten dat men niet alleen rekening moet houden met lichamelijk beperkingen maar ook met psychische aandoeningen. Iemand die bijvoorbeeld lijdt aan een sociale angststoornis kan niet in een druk kantoor werken, maar heeft zijn eigen bureau nodig waar hij rustig zijn werk kan uitvoeren.

Aangepast bureau voor de rolstoel

Wetgeving met betrekking tot werken met een beperking

In Nederland is het lastig voor mensen met een beperking om een baan te vinden of te houden, omdat werkgevers ze soms vooroordelen. Ze denken dat ze minder productief of vaker ziek zijn. Of ze gaan ervan uit dat ze bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren vanwege hun beperking.

Omdat werkgevers vaak aarzelen om mensen met een beperking in dienst te nemen, heeft de Nederlandse overheid twee wetten gemaakt om werkgevers te stimuleren iemand met een beperking aan te nemen. Dit zijn de Participatiewet en de Quotumwet. Deze wetten zijn in 2015 van kracht gegaan en bevatten een pakket van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking weer aan het werk kunnen gaan. Volgens deze wetten moeten er in de komende jaren 100.000 extra banen komen in de private sector. Tevens moet de overheid voor 25.000 extra banen zorgen in de publieke sector.

De wet gelijke behandeling beschermt iedereen met een beperking die belemmeringen ondervindt tijdens het werk of het vinden van een baan, bijvoorbeeld bij sollicitaties, opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Werkgevers zijn verplicht om sollicitanten op basis van de functie-eisen te beoordelen. Werkgevers mogen niet zomaar denken dat een sollicitant met een beperking niet geschikt is voor de baan. Alleen als de werknemer de taken daadwerkelijk niet kan uitvoeren, mag de werkgever hem of haar afwijzen vanwege ongeschiktheid.  

Hoe kan je mensen met een beperking in jouw bedrijf laten werken?

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking kunnen werken. Er zijn namelijk verschillende vormen van arbeidsrelaties mogelijk.

Van welke regelingen en subsidies kan je gebruikmaken als je iemand met een beperking in dienst neemt?

Zowel het UWV als gemeenten bieden werkgevers de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode kosteloos te beoordelen of een werknemer de werkzaamheden kan verrichten. Dit wordt ook wel een proefplaatsing genoemd. Dit betekent dat een werknemer werkzaamheden uitvoert met behoud van uitkering.

Een ziekte of beperking kan gevolgen hebben voor de prestaties in een functie. Je kan de werknemer niet het gebruikelijke loon voor de functie betalen. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om de werkgever tegemoet te komen om deze verminderde loonwaarde te compenseren. Als je iemand met een beperking aanneemt die een Wajong-uitkering krijgt, dan kan je gebruik maken van loondispensatie. Je mag deze werknemer dan minder betalen dan het minimumloon. Als je hiervoor toestemming krijgt, ontvangt de werknemer naast het loon ook een aanvullende uitkering.

Daarnaast kan je loonkostensubsidie krijgen vanuit de gemeente. Deze subsidie is speciaal voor mensen die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of een werkgever tot deze groep behoort. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijke minimumloon plus een vergoeding van 23% voor de werkgeverslasten.

Werkgevers die iemand met een beperking in dienst nemen kunnen ook gebruik maken van een mobiliteitsbonus. De bonus bestaat uit een korting op premies die de werkgever moet betalen voor werknemersverzekeringen. De premiekorting bedraagt 2.000 euro bij een dienstverband van 12 maanden voor minstens 36 uur per week.

Er is ook een subsidie die je kan aanvragen voor het aanpassen van de werkplek of de persoonlijke ondersteuning bij het werk. Zoals een traplift, een aangepast toilet of een jobcoach).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de subsidieregelingen in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met het UWV of de betreffende gemeente.

Maak bedrijven voor iedereen toegankelijk

Door belangrijke wijzigingen en aanpassingen aan bedrijfsruimten en werkmethoden aan te brengen, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun bedrijf voor iedereen toegankelijk is. Dit zorgt ervoor dat werkgevers gelijkheid uitoefenen en zich houden aan de wettelijke voorschriften, maar ook dat ze geen waardevolle personeelsleden met een beperking verliezen omdat ze niet aan hun behoeften hebben voldaan. Geef mensen met een beperking een kans!

Als je op zoek bent naar een stijlvolle en geschikte rolstoel voor op je werkplek, kies dan bijvoorbeeld voor de elektrische Quickie SALSA M² MINI waarmee je eenvoudig door smalle ruimtes kan manoeuvreren of bijvoorbeeld de handbewogen ultralichte Quickie NITRUM PRO met ergozit voor een goede zitpositie achter het bureau.

Bekijk ook eens ons volledige assortiment van lichtgewicht rolstoelen en elektrische rolstoelen.

Interessante links